Haber Detay

  GENEL KURUL İLANI

  ÇANKAYA SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

                                                                        

  Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonu (ÇALIŞAN-SEN)’in 4. Olağan Genel Kurulu 30 Aralık 2022 tarihinde 10:00 – 14:00 saatleri arasında “GMK. Bulvarı No: 39/20 Maltepe-Ankara” adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 31 Aralık 2022 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

   

  Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.         

                                                                                    

  GÜNDEM

  1. Açılış ve Yoklama

  2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

  3. Divan Teşekkülü

  4. Protokol Konuşmaları

  5. Tüzük Tadilat Komisyonunun Oluşturulması

  6. Faaliyet Raporu ve Mali Raporun Okunması ve Oylanması

  7. Tüzük Tadilatının Görüşülüp Oylanması

  8. Dilek ve Temenniler

  9.Zorunlu Organların Seçimi;

              a) Yönetim Kurulu, asil ve yedek üyelerinin seçimi

              b) Denetleme Kurulu, asil ve yedek üyelerinin seçimi

              c) Disiplin Kurulu, asil ve yedek üyelerinin seçimi