Haber Detay

  3. olağan genel kurul

  Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonu (ÇALIŞAN-SEN)’in 3. Olağan Genel Kurulu 24.11.2018 tarihinde Saat:10:00’da “GMK. Bulvarı Varlıer Apartmanı No:39/20-21 Maltepe-Ankara” adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 01.12.2018 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

  Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.

   

                                                                                    

  GÜNDEM

  1. Açılış ve Yoklama

  2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

  3. Divan Teşekkülü

  4. Protokol Konuşmaları

  5. Tüzük Tadilat Komisyonunun Oluşturulması

  6. Faaliyet Raporunun Okunması ve Oylanması

  7. Mali Rapor ve Bütçenin Okunması ve Oylanması

  8. Tüzük Tadilatının Görüşülmesi ve Oylanması

  9. Aday Listelerinin Teslimi

  10. Konfederasyona Üye Sendikaların Durum Değerlendirmesi

  11. Dilek ve Temenniler

  12.Zorunlu Organların Seçimi;

              a) Yönetim Kurulu, asil ve yedek üyelerinin seçimi

              b) Denetleme Kurulu, asil ve yedek üyelerinin seçimi

              c) Disiplin Kurulu, asil ve yedek üyelerinin seçimi