Haber Detay

  OFİS BİR-SEN 4. OLĞAN GENEL KURUL İLANI

  ÇANKAYA SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

                                                                         ANKARA

   

  Türkiye Ofis Çalışanları Birliği Sendikası (OFİS BİR-SEN)’in 4. Olağan Genel Kurulu 04 Şubat 2023 tarihinde saat: 10:00  “GMK. Bulvarı No: 39/20-21 Maltepe-Ankara” adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı    11 Şubat 2023 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

  Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.         

                                                                                    

  GÜNDEM

  1. Açılış ve Yoklama

  2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

  3. Divan Seçimi

  4. Genel Başkan’ın Konuşması

  5. Protokol Konuşmaları

  6. Tüzük Tadilat ve Oylaması

  7. Faaliyet ve Denetim Kurullarının Okunması ve İbrası

  8. Mali hesap raporunun okunması ve ibrası

  9. Tüzük Tadilatının Görüşülüp Oylanması

  10. Dilek, Temenniler ve Kapanış

  11.Zorunlu Organların Seçimi;

              a) Yönetim Kurulu, asil ve yedek üyelerinin seçimi

              b) Denetleme Kurulu, asil ve yedek üyelerinin seçimi

              c) Disiplin Kurulu, asil ve yedek üyelerinin seçimi